top of page

Vilkår

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2

Partene

Utleier er navngitt under varen som leies. Denne kan variere da Tools4You tilbyr tjenesten til flere samarbeidspartnere.  

Leier er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3

Pris

Den oppgitte prisen leie av varen er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Leier står selv for forbruksmateriell knyttet til bruk av varen dersom dette er spesisfisert.

4

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir utlevert eller sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6

Levering

Levering er skjedd når leier, eller hans representant, har overtatt varen.

 Varen skal hentes og returneres til utleier med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Leier plikter til å levere varen tilbake i samme stand som stand som den hadde ved utlevering. Eventuelle skader plikter leier å dekke/erstatte.

7

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8

Angrerett

Avtalen er unntatt fra angrerett. Leier kan kansellere bestilling frem til 1 døgn før leieperiode starter. 

bottom of page